fbpx
De Politie heeft net als de krijgsmacht een grote verscheidenheid aan functies. Voor deze functies hanteert de Politie eveneens verschillende selectie eisen. Een patrouillerende agent dient immers mentaal en fysiek fit te zijn. Er kan immers op alle momenten plotseling iets gebeuren waardoor de agent ineens in actie moet komen.  Zo kan het zijn dat op een rustige avond hij of zij  toch plotseling een opstootje of vechtpartijtje bij uitgaanspubliek moet oplossen en daarbij een tegenstribbelende verdachte na een achtervolging te voet in bedwang moet houden.
Als fitheidstest voor het RTGP plichtig (met geweldsmiddelen uitgerust) personeel is de Fysieke Vaardigheids Toets (FVT) geïmplementeerd. De FVT bestaat uit het afleggen van een parcours dat is afgeleid van het dagelijkse politiewerk op straat. Het parcours staat opgesteld in een sportzaal. De afzonderlijke test onderdelen zijn gebaseerd op een viertal taak-, activiteitencombinaties, namelijk:
1. ‘achtervolging te voet’ (arresteren/rennen)
2. ‘het onder controle brengen van een verdachte’ (arresteren/aanhouden)
3. ‘het handmatig verplaatsen van zware objecten’ (verkeer regelen, duwen, trekken, slepen, tillen)
4. ‘het handmatig verplaatsen van personen’ (hulpverlenen/tillen, dragen, trekken, slepen)
Door het zelf doen van de FVT krijgt de medewerker inzicht waar hij staat met z’n politiespecifieke conditie en fysieke vaardigheden die nodig zijn om het vak professioneel uit te voeren. De FVT wordt jaarlijks in de korpsen aangeboden. Vanaf 1 januari 2012 is de FVT verplicht voor RTGP-plichtige medewerkers.
Fysieke fitheid is vanzelfsprekend ook  van erg groot belang bij de Arrestatieteams en bijstandseenheden.  Aan deze politiemensen worden hoge eisen gesteld en niet onterecht, zij komen immers in aanraking met de extremen van het politiewerk.
Voor de kandidaten die willen trainen om vanuit de burgermaatschappij de Politie binnen te komen, maar ook voor kandidaten die binnen de Politie willen doorstromen naar een zwaardere functie heeft het ASTC de juiste kennis in huis om je te begeleiden in dat proces.
ASTC LOGO wit

Erkenning

sbb-logo

Partners

Copyright © 2018 door Arminius Selectie Trainingscentrum. Alle rechten voorbehouden.
De getoonde teksten zijn eigendom van Arminius Selectie Trainingscentrum en mogen niet worden gebruikt of gedeeld in welke vorm dan ook.